Synopsis: What do Wikipedia, Zip Car’s business model, Barack Obama’s presidential campaign, and a small group of lobster fishermen have in common? They all show the power and promise of human cooperation in transforming our businesses, our government, and our society at large. Because today, when the costs of collaborating are lower than ever before, there are no limits to what we can achieve by working together.

For centuries, we as a society have operated according to a very unflattering view of human nature:  that, humans are universally and inherently selfish creatures. As a result, our most deeply entrenched social structures – our top-down business models, our punitive legal systems, our market-based approaches to everything from education reform to environmental regulation - have been built on the premise that humans are driven only by self interest, programmed to respond only to the invisible hand of the free markets or the iron fist of a controlling government.
 
In the last decade, however, this fallacy has finally begun to unravel, as hundreds of studies conducted across dozens of cultures have found that most people will act far more cooperatively than previously believed.  Here, Harvard University Professor Yochai Benkler draws on cutting-edge findings from neuroscience, economics, sociology, evolutionary biology, political science, and a wealth of real world examples to debunk this long-held myth and reveal how we can harness the power of human cooperation to improve business processes, design smarter technology, reform our economic systems, maximize volunteer contributions to science, reduce crime, improve the efficacy of civic movements, and more. 
 
For example, he describes how:

  • By building on countless voluntary contributions, open-source software communities have developed some of the most important infrastructure on which the World Wide Web runs
  • Experiments with pay-as-you-wish pricing in the music industry reveal that fans will voluntarily pay far more for their favorite music than economic models would ever predict
  • Many self-regulating communities, from the lobster fishermen of Maine to farmers in Spain, live within self-regulating system for sharing and allocating communal resources
  • Despite recent setbacks, Toyota’s collaborative shop-floor, supply chain, and management structure contributed to its meteoric rise above its American counterparts for over a quarter century. 
  • Police precincts across the nation have managed to reduce crime in tough neighborhoods through collaborative, trust-based, community partnerships.

CULT – Seu trabalho trocou os livros pelas exposições, e trata de arte, ciência, religião e do respeito pela mediação como uma forma de chegar à civilidade, como resposta ao modernismo e ao pós-modernismo. Essa também é a proposta de sua exposição Iconoclash?

BL - Esse é um empreendimento que me interessou muito, em primeiro lugar, porque eu mudei de mídia, e passei do livro à exposição, também ao catálogo também, e assim modifiquei tanto o impacto como a forma da atividade. Assim, creio que é possível mudar de modernidade, ao reencontrar a noção da mediação, o respeito por atividades diferentes: a arte contemporânea, a atividade científica, a atividade religiosa, o sentido da civilização, talvez até o da civilidade, possam ser recobrados através dessas atividades que passam a ser organizadas de forma bastante diferente do que se tem feito.

El afán de exactitud de la economía da lugar a una enorme inexactitud social. Esta es la razón que explica el hecho de que la ciencia económica así ejercida formalice mal los aspectos sociales y políticos de una economía de mercado. La eficacia de la división del trabajo en la investigación económica se traduce en pérdida de inteligibilidad de las interdependencias que actúan en todo proceso económico, que es un acontecimiento social.

La ciencia económica ha intentado poner entre paréntesis la naturaleza profundamente subjetiva de los comportamientos económicos con el objetivo de asegurar sus pretensiones de ciencia exacta y favorecer el desarrollo de su matematización. La crisis parece sugerir que había otros derroteros posibles, por ejemplo, lo que podríamos denominar la vuelta a una economía de las pasiones. Se percibe un deseo de recuperar una visión integral de la economía como una realidad antropológica y social, que tome en consideración las pasiones humanas y las repercusiones sociales, más allá de los modelos abstractos al uso. El retorno a las pasiones en el vocabulario económico es una vuelta a los orígenes del pensamiento económico que desde Adam Smith situaba a la economía en un contexto antropológico.

La autonomización de la economía como disciplina académica es tributaria de una interpretación extremadamente ingenua del campo económico. No hay relaciones económicas sin instituciones, sin Estados, sin regulaciones, sin lenguaje ni cultura. Es preciso que la economía vuelva a ser una ciencia social e histórica, que recupere su alianza con la filosofía social y política, y no utilice la modelización matemática más que de manera accesoria e instrumental…

… the most inspirational statement I have read in questioning my role as an architect, the skills we are trained to enact as professional designers. This inspirational quote came from the least expected place: the first report to the US congress by General Petraeus, the chief US general in charge, in those days, of the war strategy in Irak. In this report Petraeus suggested to congress that after the experience in Irak, the contemporary US soldier should transform. Not anymore a high tech robot like figure armed with the latest gadgets that can dominate the Warfield from a distance. The contemporary soldier should instead engage the critical proximity of neighborhoods, transforming into an anthropologist, a social worker and versed in many languages! Now, even though this can sound scary, I thought, if the contemporary soldier is transforming why can’t we as architects… we need to appropriate the procedures of the other… not becoming necessarily anthropologists or social workers… but borrowing their procedures so as to operate differently in constructing critical observational research and alternative spatial strategies… In my mind, this is the most fundamental meaning of inter-disciplinarity: not only to share our points of view from the sanctity of our specializations, across the round table of discussion, as we usually do, but to actually contaminate each other with the alternative procedures of each other. In my case, at the border, is has been important to re-observe the actual hidden dynamics of socio-economic and political vectors embedded invisibly in the territory, learning from the actual conditions that have shaped the oddity of these sites of conflict. We need to challenge our reductive and limited ways of working, by which we continue seeing the world as a tabula rasa, on which to install the autonomy of architecture… we need to reorient our gaze towards the drama of such reality. This new realities, as Roemer Van Toorn told me, demand a new theory, a new practice.

¿Que é?

Dende fai algúns anos proliferan os seminarios e accións sobre a forma da cidade e o uso que os cidadáns facemos dela. Como todo feito masivo, ten de positivo a sua “popularización” e de negativo a sua banalización. Décadas atrás os estudios sobre a cidade dividíanse de forma clara entre os metodolóxicos sobre a forma urbana e aqueles que incidían na pequeña escala, na percepción dos cidadáns. Os textos de Jane Jacobs o Jan Gehl son exemplos desas reflexións que dende a socioloxía –e incluso a antropoloxía- aproximanse á forma do espazo público e os seus modelos de utilización. Pero, como dicíamos, nestes últimos anos, coincidindo coa “popularización” do debate son moitos os que nos advirten da dificultade da planificación apriorística e da importancia “relativa” da forma das cidades. A “sociedade líquida” que relata Bauman resulta imprevisible pero diso parece lóxico extraer os elementos positivos que nos axuden a superar a excesiva uniformidade e “neutralidade” da cidade actual. Esta mensaxe optimista semella estar na actualidade canalizada cara os escritos de Richard Florida e a súa definición de cidades creativas. Incluso a recente publicación de Maurizio Carta sobre a cidade creativa incide en plantexar esta lóxica da planificación como a única opción posible no urbanismo actual. Sin embargo, como mencionamos ao inicio, esta popularización tamén implicou una banalización destes aspectos e, ao igual que calquera obra paisaxística ou arquitectónica, semella llevar asociado “o sustenble”, todo plan urbanístico plantexase á atracción da clase “creativa”.


Entendemos que hai moitos elementos potencialmente atractivos nestes posicionamientos, pero interesanos ir un paso máis alá e superar o campo conceptual e a mera observación para comenzar a testar algunas ideas sobre a cidade posible. Deste modo, co impulso do Colexio de Arquitectos e o apoio do concello da Coruña, plantexamos unha nova fase no estudio Habitares (www.habitares.eu) no que intentaremos crear unha Plataforma de reflexión e difusión sobre A Coruña e que denominaremos “A cidade dos barrios”. Nela, de maneira transversal, sucederanse distintas aproximacións cara os elementos que compoñen a cidade que habitamos. 
Como fío conductor desta plataforma proponse la iniciativa dos “Espazos Públicos Engadidos ”, que de forma progresiva irán texindo unha rede complementaria de lugares que ofrezan cualidades non habituales nos espazos públicos actuales. Esta posta en valor de “lugares comuns” dende accions sinxelas e de baixo coste parece ser un “mínimo” capaz de ofrecer espacios de “máximos” en moitas cidades europeas ou americanas e que puede reconocerse en accions que van dende as propostas de ocupación de Cirugeda ás intervencions urbanas de Lacaton&Vassal ou o reciclaxe operativo de Teddy Cruz.

Incidindo na idea de testar algunhas destas propostas, de combinar a praxis e disciplina, plantexaránse unha serie de talleres nalgúns barrios da cidade. Cada un deles representa una problemática ou situación diferenciada e intentarase implicar aos vecinos para escoitar algunhas das suas demandas. Unha aproximación tanxencial a alguns anhelos cidadans e un impulso continuo de debate e a reflexión sobre a eficacia da aplicación de pequeños xestos ou elementos que den forma aos espacios públicos actuales. Varios colectivos de arquitectos locales (inicialmente Ergosfera y Desescribir) encargaránse de coordinar as súas reunións e plantear accions urbanas de baixo coste. Estas accións reversibles servirán de plataforma de experimentación sobre la ocupación e o uso dos vacíos urbanos, incidindo n algunhas das suas múltiples contradiccions que a burocracia e a “acotada” planificación urbanística parecen implicar.

A programación do estudo, así como as accions cos vecinos, cubrirán toda a cidade, alternando os escenarios e realizando agrupacións por proximidade. Cada área de traballo englobará tres ou cuatro barrios e será nun deles donde se elexirá una temática para o seu debate e posterior acción de visibilización. Os primeros barrios serán Matogrande (barrio planificado dos noventa), Campanario (asentamiento de infravivenda), Montealto (xerme inicial de cidade) e San Cristóbal das Viñas (encontro do rural e urbano). Cada unha destas aproximacións será presentada posteriormente en na Fundación Caixa Galicia, coincidindo cun ciclo de conferencias sobre as posibilidades de participación cidadá no urbanismo e os novos roles que o arquitecto desempeña na sociedade actual.

De maneira complementaria estase realizando un estudo detallado sobre a percepción que os ciudadáns temos da cidade que habitamos. Un grupo de urbanistas (arquitectos, sociólogos, xeógrafos e enxeñeiros) asesoran e xestionan una enquisa sobre as costumes cidadás e sobre aqueles elementos que desexamos formen parte da cidade actual, coa esperanza de sentirnos un pouco máis a gusto. É un momento no que os indicadores non obxetivos parecen alcanzar múltiples esferas da planificación e os ensaios de Alain de Botton sobre a “arquitectura da felicidade” se convirten en libros de consumo masivo; tal vez sexa tamén un bon momento para preguntar aos ciudadáns como quieren a sua cidade e reforzar o papel mediador do arquitecto. Hata entón, seguiremonos cansando de ver como as cidades se remodelan unha e outra vez para facer mais do mesmo.

La Ciudad Viva » “Yo siempre mando lo que quiere hacer la gente”
…
DECÁLOGO PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN BARRIADAS
Decálogo expuesto por el sociólogo Tomás Rodríguez Villasante en la conferencia que pronunció en Sevilla el día 30 de marzo de 2006 con motivo del forobarriadas06 (texto de la trascripción de las notas que tomaron durante el acto Javier Fernández y José María Romero).

1. Empezar el “trabajo sin plan, ni plazos fijos“: empezar equivocándonos para no condicionar, ni determinar los caminos a emprender. El empezar errático aleja la posible corrupción en el origen del proceso que se inicia. Es necesario que haya pronto pequeños resultados materiales e inmateriales, si no es difícil iniciar el cambio del malestar de fondo. Cortar la sensación de falta de futuro.

2. “La riqueza de la vida cotidiana“. Existen redes pequeñas desaprovechadas. Las redes y microrredes establecidas, o que se puedan establecer, dentro de la barriada (o lugar), son las idóneas para formular los requisitos de convivencia y de intervención.

3. Cuando se transmite “información” se hace con la máxima fidelidad posible; cuando se transmiten “opiniones o sentimientos” se hace por medio de un mecanismo de contradicciones o medias verdades: se es creativo al exponer y transmitir. Existe una técnica de procedencia sociológica que consiste en devolver en distintas situaciones y tiempos lo contradictoriamente expuesto, de modo que el individuo debe seleccionar una de las opciones o integrarlas. Con ello, se consigue desencadenar un proceso de depuración de la idea o concepto. Propone la creación de talleres de devolución en el que de forma creativa se construyan pensamientos y palabras colectivos. Utilizar el sentido común.

4. “Sistemas de decisiones ponderadas”: sin mayorías ni minorías (nunca sistemas defensivos). La democracia representativa ha generado un sistema de mayorías que se establece desde la defensa del sistema (el sistema de mayoría hace posible la alternancia y la desafectación del poder de cualquier grupo, asegurando con eso la pervivencia de la esencia de la democracia que consiste en la posibilidad de derribar al tirano por medios no violentos). En este tipo de acciones de emancipación, autonomía y apropiación de lo público, no es conveniente actuar de esta forma. Hay que ponderar los conflictos y llegar a situaciones de compromiso, de nada vale la mayoría como elemento tranquilizante.

5. “Eco-organización“, aceptando la pluralidad biológica como un requisito indispensable que asegura la pervivencia del ecosistema. El sistema es aditivo, opera por suma, nunca por resta o censura. Toda propuesta es bienvenida, el problema sobre el qué trabajar será darle encaje viable dentro de lo colectivo (para describir la democracia colectiva sirve la metáfora de la riqueza y diversidad del bosque, en el que todo es necesario para que “viva” bien, lo grande y lo minúsculo: sus musgos, hierbas pequeñas, matorrales, árboles grandes, animales, bichos, piedras…).

6. La mayor parte del “tiempo de un técnico dedicado a las tareas de activación social ha de ser destinada a escuchar“. La anécdota (real?) del jefe indio: “Un poblado indio de la selva tiene gran prestigio por su funcionamiento democrático ejemplar desde hace muchísimos años, pero da la casualidad que siempre ha tenido al mismo jefe. Cuando se le pregunta a éste si eso puede ser una democracia, el jefe contesta que sí. Y a la nueva pregunta de cómo es posible, dice que es muy simple: ´Yo siempre mando lo que quiere hacer la gente´”. Y para esto sólo hace falta tiempo y saber escuchar muy bien.

7. Los planes de actuación han de ser inteligentes. Es decir, deberá ser posible “caminar preguntando”, replanteándose todo o parte del mecanismo en cada una de las encrucijadas. Un buen plan de actuación ha de contener un “sistema de adecuación y retroalimentación” que lo mantenga siempre actualizado.

La Ciudad Viva » “Yo siempre mando lo que quiere hacer la gente”

DECÁLOGO PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN BARRIADAS

Decálogo expuesto por el sociólogo Tomás Rodríguez Villasante en la conferencia que pronunció en Sevilla el día 30 de marzo de 2006 con motivo del forobarriadas06 (texto de la trascripción de las notas que tomaron durante el acto Javier Fernández y José María Romero).

1. Empezar el “trabajo sin plan, ni plazos fijos“: empezar equivocándonos para no condicionar, ni determinar los caminos a emprender. El empezar errático aleja la posible corrupción en el origen del proceso que se inicia. Es necesario que haya pronto pequeños resultados materiales e inmateriales, si no es difícil iniciar el cambio del malestar de fondo. Cortar la sensación de falta de futuro.

2.La riqueza de la vida cotidiana“. Existen redes pequeñas desaprovechadas. Las redes y microrredes establecidas, o que se puedan establecer, dentro de la barriada (o lugar), son las idóneas para formular los requisitos de convivencia y de intervención.

3. Cuando se transmite “información” se hace con la máxima fidelidad posible; cuando se transmiten “opiniones o sentimientos” se hace por medio de un mecanismo de contradicciones o medias verdades: se es creativo al exponer y transmitir. Existe una técnica de procedencia sociológica que consiste en devolver en distintas situaciones y tiempos lo contradictoriamente expuesto, de modo que el individuo debe seleccionar una de las opciones o integrarlas. Con ello, se consigue desencadenar un proceso de depuración de la idea o concepto. Propone la creación de talleres de devolución en el que de forma creativa se construyan pensamientos y palabras colectivos. Utilizar el sentido común.

4. Sistemas de decisiones ponderadas”: sin mayorías ni minorías (nunca sistemas defensivos). La democracia representativa ha generado un sistema de mayorías que se establece desde la defensa del sistema (el sistema de mayoría hace posible la alternancia y la desafectación del poder de cualquier grupo, asegurando con eso la pervivencia de la esencia de la democracia que consiste en la posibilidad de derribar al tirano por medios no violentos). En este tipo de acciones de emancipación, autonomía y apropiación de lo público, no es conveniente actuar de esta forma. Hay que ponderar los conflictos y llegar a situaciones de compromiso, de nada vale la mayoría como elemento tranquilizante.

5.Eco-organización“, aceptando la pluralidad biológica como un requisito indispensable que asegura la pervivencia del ecosistema. El sistema es aditivo, opera por suma, nunca por resta o censura. Toda propuesta es bienvenida, el problema sobre el qué trabajar será darle encaje viable dentro de lo colectivo (para describir la democracia colectiva sirve la metáfora de la riqueza y diversidad del bosque, en el que todo es necesario para que “viva” bien, lo grande y lo minúsculo: sus musgos, hierbas pequeñas, matorrales, árboles grandes, animales, bichos, piedras…).

6. La mayor parte del “tiempo de un técnico dedicado a las tareas de activación social ha de ser destinada a escuchar“. La anécdota (real?) del jefe indio: “Un poblado indio de la selva tiene gran prestigio por su funcionamiento democrático ejemplar desde hace muchísimos años, pero da la casualidad que siempre ha tenido al mismo jefe. Cuando se le pregunta a éste si eso puede ser una democracia, el jefe contesta que sí. Y a la nueva pregunta de cómo es posible, dice que es muy simple: ´Yo siempre mando lo que quiere hacer la gente´”. Y para esto sólo hace falta tiempo y saber escuchar muy bien.

7. Los planes de actuación han de ser inteligentes. Es decir, deberá ser posible “caminar preguntando”, replanteándose todo o parte del mecanismo en cada una de las encrucijadas. Un buen plan de actuación ha de contener un “sistema de adecuación y retroalimentación” que lo mantenga siempre actualizado.

IV Congreso de la Cibersociedad 2009. Crisis analógica, futuro digital
Línea editorial
El mundo actual, el mundo tal y como lo conocemos, el mundo desigualmente próspero y aparentemente equilibrado de la ‘posguerra fría’, se resquebraja. Diversos factores lo han sacudido y transformado, hasta el punto de hacerlo irreconocible. Llevamos más de dos décadas de supuesta revolución digital. Llevamos gran parte de esas dos décadas intentando descubrir, sugiriendo y analizando los cambios profundos de un mundo organizado en red e intensamente mediado por la tecnología, donde todas las fronteras de la sociedad posindustrial de la segunda mitad del siglo XX se entremezclan, se funden y confunden. Y de repente, estalló la crisis. Las crisis son momentos de cambio, de retos pero también de oportunidades, y la globalización económica, social y cultural está dejando al descubierto sus límites y sus efectos adversos. ¿Pura dialéctica? Indicaciones y contraindicaciones… nos interesan ambas. Se hace necesario por ello identificar, analizar y proponer prácticas vinculadas al uso de las TIC que no sólo estén contribuyendo al desarrollo y la consolidación de la sociedad del conocimiento, sino que, desde lo digital, estén incidiendo claramente en lo offline, en lo analógico, y abran nuevos futuros posibles, alternativos, híbridos. Lo analógico, como metáfora para describir el modelo de sociedad pre-digital, muestra claramente su agotamiento, en sus dimensiones económica, social, ecológica, (geo)política, religiosa, identitaria, cultural… En el otro lado de la balanza, lo digital, que viene revestido de buenos propósitos, apelando a nuevas formas de organización, creación, comunicación, colaboración, producción y consumo. El presente, el futuro, únicamente pueden ser digitales. Pero no únicamente como formato tecnológico, sino como modelo político, como proyecto alternativo, como senda colectiva que corrija los excesos de un período que sólo puede quedar atrás.Sin embargo, tras ambas posiciones surge numerosas contradicciones, continuidades y zonas grises que no pueden resolverse con un simple juicio sumario ni con una bienvenida incondicional. Por un lado, lo digital puede entenderse también como un detonador y un acelerador definitivo de la crisis actual. Por otro lado, una mirada hacia modelos más tradicionales de producción, comunicación y consumo colaborativo “analógicos por definición” pueden convertirse en uno de los caminos más viables para ‘resetear’ la confianza colectiva. Más allá de estas contradicciones lógicas, deseables, sugerentes y analizables, se multiplican las preguntas: ¿Qué modelos económicos o productivos pueden emerger amparados por la tecnología? ¿Hacia dónde tiende la educación en red y el aprendizaje colaborativo? ¿Qué modelos de ciudadanía política y participación están surgiendo de los nuevos paradigmas sociotecnológicos? ¿Qué impacto están teniendo en la ciencia y la investigación las TIC y el modo de usarlas? ¿De qué modo están cambiando la comunicación y la cultura, en y desde lo digital? Todas estas preguntas conducen a otras tantas, y esas a su vez a nuevos interrogantes, tejiendo exponencialmente un lienzo de cuestiones que proponemos extender y contemplar en su conjunto. El 2009 es un año de efemérides en torno a Internet y la red de redes. Hace cuarenta años que nació ARPANET, viente que Tim Berners-Lee presentó al mundo su idea de World Wide Web, y casi diez que observamos y cuestionamos la cibersociedad desde este rincón de la red. La Era de la Información, por tanto, ya no es algo nuevo ni un territorio inexplorado. Pese a vivir aún inmersos en un mundo saturado de datos e innovaciones, se hace posible identificar varios ámbitos donde las TIC, tras haber aumentado su impacto social, ofrecen nuevas alternativas para organizarse, para aprender, para relacionarse. Internet, lo digital, ya está en el presente. La cuestión és: ¿será el futuro? ¿Qué futuro? Queremos enfocar el debate que emerge de este contexto y de estas preguntas partiendo de la curiosidad, de la investigación, de las observaciones e hipótesis que necesitan ser (re)elaboradas y compartidas con la sociedad. Sigue aumentando el acceso a Internet por parte de amplias capas de la población, y al mismo tiempo florece una cultura tecnosocial de innovación y exploración de nuevas oportunidades, de creatividad y experimentación. Ambas tendencias, en el momento de escribir esta línea editorial, aún no parecen haber sido afectadas por los vaivenes de lo económico, sino más bien se muestran determinadas a continuar creciendo y ofreciendo fórmulas e ideas que compartir para evolucionar. El renovado interés científico que despierta la aplicación de las TIC, en diferentes áreas de la investigación y el conocimiento, supone una oportunidad para compartir y difundir las buenas prácticas en el propio campo de estudio en que se ha convertido Internet. No obstante, más allá de la academia surgen las propuestas más creativas, más irreverentes, demostrando que en el mundo digital la innovación abierta es más fértil cuando se sitúa en los márgenes entre disciplinas, entre colectivos y especialidades, dentro y fuera de la universidad. En las calles, en las escuelas, en las empresas, en las ciudades, en las instituciones… Partamos desde aquí, desde la provocación y desde las múltiples contradicciones que se esconden tras el lema “Crisis analógica, futuro digital”. Desde una perspectiva sociocéntrica de lo tecnológico y tecnocéntrica de lo social. Añadámosle, como ingrediente invitado, elcuestionamiento necesario respecto del el momento que vivimos y del papel que Internet tiene en él: tanto por haberlo provocado como por su potencial para salir de él. La cibersociedad como paradigma híbrido, como modelo social, como realidad global, es protagonista y destinataria final de esta nueva llamada al debate. ¿Jugamos?

IV Congreso de la Cibersociedad 2009. Crisis analógica, futuro digital

Línea editorial

El mundo actual, el mundo tal y como lo conocemos, el mundo desigualmente próspero y aparentemente equilibrado de la ‘posguerra fría’, se resquebraja. Diversos factores lo han sacudido y transformado, hasta el punto de hacerlo irreconocible. Llevamos más de dos décadas de supuesta revolución digital. Llevamos gran parte de esas dos décadas intentando descubrir, sugiriendo y analizando los cambios profundos de un mundo organizado en red e intensamente mediado por la tecnología, donde todas las fronteras de la sociedad posindustrial de la segunda mitad del siglo XX se entremezclan, se funden y confunden. Y de repente, estalló la crisis. 

Las crisis son momentos de cambio, de retos pero también de oportunidades, y la globalización económica, social y cultural está dejando al descubierto sus límites y sus efectos adversos. ¿Pura dialéctica? Indicaciones y contraindicaciones… nos interesan ambas. Se hace necesario por ello identificar, analizar y proponer prácticas vinculadas al uso de las TIC que no sólo estén contribuyendo al desarrollo y la consolidación de la sociedad del conocimiento, sino que, desde lo digital, estén incidiendo claramente en lo offline, en lo analógico, y abran nuevos futuros posibles, alternativos, híbridos. 

Lo analógico, como metáfora para describir el modelo de sociedad pre-digital, muestra claramente su agotamiento, en sus dimensiones económica, social, ecológica, (geo)política, religiosa, identitaria, cultural… En el otro lado de la balanza, lo digital, que viene revestido de buenos propósitos, apelando a nuevas formas de organización, creación, comunicación, colaboración, producción y consumo. El presente, el futuro, únicamente pueden ser digitales. Pero no únicamente como formato tecnológico, sino como modelo político, como proyecto alternativo, como senda colectiva que corrija los excesos de un período que sólo puede quedar atrás.

Sin embargo, tras ambas posiciones surge numerosas contradicciones, continuidades y zonas grises que no pueden resolverse con un simple juicio sumario ni con una bienvenida incondicional. Por un lado, lo digital puede entenderse también como un detonador y un acelerador definitivo de la crisis actual. Por otro lado, una mirada hacia modelos más tradicionales de producción, comunicación y consumo colaborativo “analógicos por definición” pueden convertirse en uno de los caminos más viables para ‘resetear’ la confianza colectiva. 

Más allá de estas contradicciones lógicas, deseables, sugerentes y analizables, se multiplican las preguntas: ¿Qué modelos económicos o productivos pueden emerger amparados por la tecnología? ¿Hacia dónde tiende la educación en red y el aprendizaje colaborativo? ¿Qué modelos de ciudadanía política y participación están surgiendo de los nuevos paradigmas sociotecnológicos? ¿Qué impacto están teniendo en la ciencia y la investigación las TIC y el modo de usarlas? ¿De qué modo están cambiando la comunicación y la cultura, en y desde lo digital? Todas estas preguntas conducen a otras tantas, y esas a su vez a nuevos interrogantes, tejiendo exponencialmente un lienzo de cuestiones que proponemos extender y contemplar en su conjunto. 

El 2009 es un año de efemérides en torno a Internet y la red de redes. Hace cuarenta años que nació ARPANET, viente que Tim Berners-Lee presentó al mundo su idea de World Wide Web, y casi diez que observamos y cuestionamos la cibersociedad desde este rincón de la red. La Era de la Información, por tanto, ya no es algo nuevo ni un territorio inexplorado. Pese a vivir aún inmersos en un mundo saturado de datos e innovaciones, se hace posible identificar varios ámbitos donde las TIC, tras haber aumentado su impacto social, ofrecen nuevas alternativas para organizarse, para aprender, para relacionarse. Internet, lo digital, ya está en el presente. La cuestión és: ¿será el futuro? ¿Qué futuro? 

Queremos enfocar el debate que emerge de este contexto y de estas preguntas partiendo de la curiosidad, de la investigación, de las observaciones e hipótesis que necesitan ser (re)elaboradas y compartidas con la sociedad. Sigue aumentando el acceso a Internet por parte de amplias capas de la población, y al mismo tiempo florece una cultura tecnosocial de innovación y exploración de nuevas oportunidades, de creatividad y experimentación. Ambas tendencias, en el momento de escribir esta línea editorial, aún no parecen haber sido afectadas por los vaivenes de lo económico, sino más bien se muestran determinadas a continuar creciendo y ofreciendo fórmulas e ideas que compartir para evolucionar. 

El renovado interés científico que despierta la aplicación de las TIC, en diferentes áreas de la investigación y el conocimiento, supone una oportunidad para compartir y difundir las buenas prácticas en el propio campo de estudio en que se ha convertido Internet. No obstante, más allá de la academia surgen las propuestas más creativas, más irreverentes, demostrando que en el mundo digital la innovación abierta es más fértil cuando se sitúa en los márgenes entre disciplinas, entre colectivos y especialidades, dentro y fuera de la universidad. En las calles, en las escuelas, en las empresas, en las ciudades, en las instituciones… 

Partamos desde aquí, desde la provocación y desde las múltiples contradicciones que se esconden tras el lema “Crisis analógica, futuro digital”. Desde una perspectiva sociocéntrica de lo tecnológico y tecnocéntrica de lo social. Añadámosle, como ingrediente invitado, elcuestionamiento necesario respecto del el momento que vivimos y del papel que Internet tiene en él: tanto por haberlo provocado como por su potencial para salir de él. La cibersociedad como paradigma híbrido, como modelo social, como realidad global, es protagonista y destinataria final de esta nueva llamada al debate. ¿Jugamos?